კომერციული ბეჭდვა

პროცესის მასალები

Eureka აღჭურვილობას შეუძლია გადაამუშაოს შემდეგი მასალა დასაკეცი მუყაოს წარმოებაში:

-ქაღალდი

-მყარი საფარი

cp

აღჭურვილობა

ქეისის შემქმნელი

ბაინდერი, სამკერვალო და უნაგირის საკერავი

ოფსეტური პრესა