პოსტ ბეჭდვა

პროცესის მასალები

Eureka-ს აღჭურვილობას შეუძლია შემდეგი მასალის დამუშავება პოსტბეჭდვის წარმოებაში:

-ქაღალდი

-მუყაო

-გოფრირებული

pc

აღჭურვილობა